ОБЛА̀ЗВАНЕ

ОБЛА̀ЗВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от облазвам и от облазвам се.

Списък на думите по буква