О̀БЛАЧНО

О̀БЛАЧНО нареч. Като сказ. опред. Означава, че през някакъв период от време (ден, нощ и под.) или някъде небето е покрито с облаци. Пак е студено и облачно, но сега облаците са по-тъмни и по-високо издигнати. Й. Йовков, Разк. I, 16. Една тънка мътна ивица от облаци на запад предсказва промяна на времето. Утре ще бъде ветровито и облачно. З. Сребров, Избр. разк., 216. Този ден беше облачно и ветровито, ала не валеше. П. Михайлов, ПЗ, 29. Когато слънцето залазя в облак, на другия ден ще е облачно. СбНУ VI, 93.

Списък на думите по буква