ОБЛЀГНА

ОБЛЀГНА. Вж. облягам и облегвам.

Списък на думите по буква