ОБЛЕКЛО̀

ОБЛЕКЛО̀, мн. ‑а̀, ср. 1. Събир. Изработени от някаква материя (плат, кожа и др.) или изплетени вещи, които се използват за обличане, покриване на човешкото тяло; дрехи. Долу под прозореца стоеше момиче в черни дрехи и с бяла престилка с презрамки — облекло, каквото носят камериерките. Й. Йовков, Разк. I, 159. Униформеното облекло, което носят, с двуцветни ширити на куртките и панталоните им придава особена живописност. Ив. Унджиев, ВЛ, 54. Покривките на масите сякаш премираха от чистота. Край тях господа във вечерно облекло едва движеха вратовете си в колосаните ризи. П. Вежинов, ДВ, 36. Хората, наметнати с балтони върху работните си

облекла, повечето с каскети и кепета на главите, оживено коментираха събитието, за което вече се бе разчуло. Ем. Манов, ДСР, 470. Облеклото е за да пази и закриля чловеку тялото от студ и от пек. Й. Груев, ММ (превод), кн. 7, 8. Ще бъдеш в бяло — с вейка от маслина/ и като ангел в бяло облекло. П.К. Яворов, Съч. I, 134. Обр. Планините, долините, полетата и дъбравите ся покриват със сняг; реките и езерата — с лед; земята си отдъхва под бяло облекло и види ся като че спи, но не на дълго. Пч., 1871, кн. 1, 5.

2. Остар. Обвивка. Чистият бял чершаф бе дигнат, възглавничките съблечени от белите си облекла. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 136. За да поразят въображението на клиентите си, врачките,.., си служат с предмети, които вълнуват силно въображението на простия човек: камъчета от кръстопът, облекло на змии. Ив. Хаджийски, БДНН I, 147. Обр. Тук ще се опитаме да посочим главното съдържание и основния смисъл на трагедията, като помним, че тя е преди всичко поезия,.. а не алегорическо облекло на някаква тъмна идея. М. Арнаудов, Г, 62. Мисълта е душа на думата, а думата е облекло на мисълта. Й. Груев, КЛ (превод), 2.

Горно облекло. Дрехи, които се обличат над дрехите, носени непосредствено върху тялото. В предприятията за горно облекло един работник за 8 часа изработва 5 дамски рокли. Н. Афлатарлиева и др., ТГДО, 5. Долно облекло. Дрехи, които се носят непосредствено върху тялото, под друга дреха, и са изработени обикн. от трико или от тънък плат; бельо. Беглецът .. хвърли куртката си, панталоните, фуражката и хукна да бяга през площада по долно облекло. К. Ламбрев, СП, 184-185. Естер много ефтино показваше тантелите на долното си облекло. Хр. Смирненски, Съч. III, 35.

> В адамово облекло. Разг. Шег. За мъж — съвсем гол. В евино облекло. Разг. Шег. За жена — съвсем гола.

Списък на думите по буква