ОБЛЕКЧА̀ВАМ

ОБЛЕКЧА̀ВАМ, ‑аш, несв.; облекча̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. 1. Правя на някого или на нещо да му стане по-леко, да му тежи по-малко, като отнемам част от тежестта, товара му. Никола бащински покровителствува барабанчика, а той пък му се отплаща с всевъзможни дребни услуги: носи вода, намира тютюн,.., или пък в походите, за да го облекчи, носи понякога пушката му. Й. Йовков, Разк. I, 10. Току-що зачул Жозеф по стълбата ход Антоанов, спуснал ся нему насреща и желая да го облегчи, приел част от инструментите. С. Радулов, ГМП (превод), 71. // Правя нещо да стане по-леко, да тежи по-малко. Конят теглеше с мъка двуколката нагоре. За да облекчи товара му, Стефан слезе и тръгна пеш. Д. Димов, Т, 173.

2. Прен. Правя нещо да се извършва, осъществява или понася по-малко трудно; улеснявам. Без машини, все едно е, че ще работим, както сте работили досега. А машините, хем по-добре изорават земята, хем облекчават труда на хората, хем увеличават добивите. К. Григоров, И, 108. Ясно е, че не сте гватемалец. Защо не кажете името и народността си, за да облекчите и процеса, и вашето положение? П. Бобев, К, 74. — Това, че сте главен готвач, не облекчава ли нещата? Нали имате заместници, помощници... — Това, че съм главен готвач усложнява нещата. Главният готвач е материално отговорно лице в кухнята. О, 1978, кн. 2, 17. С Хаджи Рашко правим щото можем, за да му облекчим пътя, ободряваме го с думи, подлагаме му да се опре на ръцете ни, стараем се, доколкото зависи от нас, да вървим по-полека. К. Величков, ПССъч. I, 50. Ако пушекът са употреблява умерено, то облегчава дъханието. Знан., 1875, бр. 1, 16.

3. Прен. Правя някой да се справи по-леко с нещо, като намалявам задълженията, грижите, тревогите му; улеснявам, подпомагам. На Витоша ние прекарваме по-голямата част от времето си,.. Там минавахме бойната и физическата си подготовка, а освен това облекчавахме ятаците си за квартирите. М. Гръбчева, ВИН, 216. Сам добър, тих, мекушав, той скоро се преви под волята ѝ. Дори донякъде нейните желания и решения го облекчаваха от грижите му по дом и семейство. Г. Райчев, ЗК, 64. Добър ден, мила!... Не можеш да си представиш колко ме облекчава идването ти!... Преди малко твоят съпруг ми разправи, че ти е станало неприятно, задето съм обядвала няколко пъти в ресторанта с него. Д. Димов, ЖМ, 67.

4. Прен. Правя някой или нещо да се почувства по-добре, по-леко, правя някой или нещо да бъде в по-добро състояние, като намалявам, притъпявам болка, скръб, страдание и под. Инжекцията ти по-рано го облекчи, но пак се усилиха болките. П. Славински, ПЩ III, 42. — Корнелия, какво става с теб? Какво те измъчва?.. Трябва да ми кажеш, не разбираш ли? — продължи той умолително. — Това ще те облекчи, ще видиш как изведнъж ще ти олекне. П. Вежинов, БГ, 120. Теодора бързо дохождаше на себе си.. Тия благодетелни сълзи я облекчиха още повече. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 119. Да гледаш болник — това е да служиш на Бога, това помага да си облекчаваш душата и да си изкупваш греховете. Т. Влайков, Съч. II, 251. // Намалявам силата, действието на болка, скръб, страдание и под. Ще направя всичко, каквото трябва, за да облекча мъките ви. А. Гуляшки, МТС, 85. През дълго време той посещава злополучните си дру‑

гари в тъмницата; донасяше им разни угодности, за да облекчава тъгата им в затвора. Ив. Вазов, Съч. VI, 92. Тя заплака дълбоко и глухо,.. Раменете й потръпваха, силна струя въздух нахлуваше отвреме-навреме в гърдите й и облекчаваше мъката й. Г. Караславов, ОХ, 419. Жал ми е че с време не можах да узная за злочестината ви, защото без сумнение бих ви я облекчил. П.Р. Славейков, ПИ, 20. Майката от сутрин до вечер навива бинтове и нищи корпия,..; а дъщерите й,.., промиват и превързват раните и облекчават страданията на бедните солдати. Ал. Константинов, Съч. I, 155.

5. Обикн. в съчет. с положение. Правя по-добри условията, в които живее или работи някой, правя по-лек живота на някого; подобрявам. Занятието ми е да облекчавам положението на българите; обикалях, за да им давам упование. Ст. Дичев, ЗС II, 743. — Аз не съм против стачката — продължи Симеон. — Но аз съм за стачка, която ще облекчи наистина положението на работниците, та да имат и утре вяра в нас. Д. Димов, Т, 232. Парламентът не направил нищо, за да облекчи положението на народните маси. Ист. VIII кл, 1965, 12. облекчавам се, облекча се страд. В края на краищата целта е да се ограничат големите печалби, да се облекчи положението. Ив. Мирски, ПДЗ, 168. От друга страна, плаването се облекчава поради обширното екваториално течение. С. Бобчев, ПОС (превод), 316. От една страна преподаванието постепенно да се разширява, а от друга страна способът на преподаванието да се облекчава. ЦВ, 1857, бр. 333, 152.

ОБЛЕКЧА̀ВАМ СЕ несв.; облекча̀ се св., непрех. 1. Разтоварвам се от задължения и грижи. Напоследък гледам да се облекчавам и прехвърлям задълженията си на другите в семейството.

2. Прен. Става ми по-леко, намаляват притесненията, грижите, тревогите ми. Арма пометна и пак започнахме да се караме.. Пък аз се облекчих, че не ще ми врещи некръстено. Ем. Станев, А, 146-147. За сърце, душа. Лазар Глаушев жалеше своята невеста и се боеше за нея. Дете можеше да им даде само бог, но той можеше да я зарадва с нова къща. И може би ще се облекчи сърцето й, ще се върне топлата кръв по лицето й. Д. Талев, ПК, 447.

3. Прен. Ставам по-лек, по-малко труден. На Биволарски трябва да бъде внушена мисълта, че нашата решаваща сила е в гората.. Ако успеем да прекараме тази версия и махнем от града част от гарнизона, задачата ни много ще се облекчи. Х. Русев, ПС, 262.

4. Разг. Ходя по нужда. Излязъл беше да се облекчи и стрелата го беше улучила право в гърлото. Лежеше със смъкнати гащи, с лице в изпражненията си. А. Дончев, ВР, 251. Мъжете араби имат и навик да се облекчават по улиците и сокаците, което още повече усилва неприятната миризма. Б. Темков, И, 7.

Списък на думите по буква