ОБЛЕКЧЍТЕЛЕН

ОБЛЕКЧЍТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който носи или поражда облекчение (в 1 и 2 знач.); облекчаващ. И всичката ѝ скръб, която доскоро ридаеше под нейния лик, доизливаше се сега в тия облекчителни сълзи. Й. Йовков, Разк. I, 182. Захлупи лице върху един сноп и зарони облекчителни сълзи. К. Петканов, БД, 75. Едва в Рупелското дефиле върху нас полъхна облекчителната и ведра прохлада, която идеше от Струма. Й. Йовков, Разк. III, 76. Обр. Тоя ден, когато в сухите клони на дърветата,.., зашуми топлият южен вятър,.., слънцето грее като никога и ясно се усещат облекчителните могъщи тръпки на събудените земни недра. Й. Йовков, Разк. III, 121.

2. Който е породен от облекчение, резултат е на облекчение (в 1 и 2 знач.). Една дълбока, облекчителна въздишка се отрони от всички гърди. Вдигнаха се недопитите чаши,.., но песента още владееше сърцата. И. Петров, НЛ, 104. Една облекчителна въздишка се изтръгна от всички и между тях се въдвори прежното оживление. Ст. Чилингиров, ХНН, 35. Пъргавото ѝ мозъче работи трескаво, съобразява и ето, че след малко чувам как съседната стая се изпълва от нейния смях — облекчителен, хитър. Др. Асенов, СВ, 31-32.

3. Който улеснява, облекчава, подпомага нещо. Историците и филологите делят човечеството на пет главни породи... Ако ние и да не разделяме убежденията на гореказаните учени мъже в много отношения, но принудени сме да приемеме като облекчително средство при следующите наши изследвания техните разделения. СбС, 1875, кн. 1, 14.

4. Който е свързан с облекчения, с намаляване на някакви задължения, отговорности; облекчаващ. Присъдата призна облекчителни обстоятелства в делото. Ив. Вазов, Съч. VI, 91. Пред мене стоеше неумолима, оголена от всяко облекчително извинение, лековерността, с която се беше предприело [въстанието]. К. Величков, ПССъч. I, 15.

5. Спец. Който намалява напрежението в някаква система, инсталация и др., като отвежда, отклонява част от количеството на преминаващата течност, газ и под. по друг път. Облекчителните канали имат за задача,.., да облекчават коритото на съществуващи реки или потоци, минаващи през низината, като уловят част от водите и ги отведат направо във водоприемника. Д. Велев, М II, 87. Облекчителни отвори.

Списък на думите по буква