О̀БЛЕНЕ

О̀БЛЕНЕ ср. Отгл. същ. от обля и от обля се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква