ОБЛЀПВАМ

ОБЛЀПВАМ, ‑аш, несв.; облепя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. 1. Обикн. с предл. с. Покривам повърхността или краищата на нещо като лепя, залепвам отгоре нещо с лепило или нещо лепкаво; облепям. Той подигаше глава, въртеше очи наляво-надясно — към изпочупените рафтове,.., към двете малки прозорчета, които аз бях облепил с бяла намаслена хартия. Д. Калфов, ПЮН, 25. Облепиха рогата им със златен варак. Й. Йовков, АМГ, 7. Други [хора] посоляват и поръсват с подправки изчистените птици, облепват ги с глина и ги пекат в гореща пепел. Л. Петров и др., БНК, 20. След туй отецът намаза раната обилно с меча мас, облепи я с листа от жаловник и я превърза. Д. Рачев, СС, 270. Обр. Огорчи се, учуди се и някакво озлобление като лош лишей облепи сърцето ѝ. М. Грубешлиева, ПИУ, 168. Сетне тишината стана още по-гъста. Павел опита да я отърси като кал от подметките, но тя го бе облепила отвред. Г. Стоев, Зав., 30.

2. Поставям марки (марка) върху плик, пратка или документ; облепям. Експертизата досега не е изкарала точната цифра, но се предполага Танев да е купил или облепил най-малко за 25,000 лева фалшиви гербови марки от по 1 лев. Бълг., 1902, бр. 448, 3. облепвам се, облепя се страд. Утре може да взема гербови марки.. То там, как го викате, акт ли е, що ли, нали трябва да се облепи. Инак няма да ти дадат заплатата. Кр. Григоров, Р, 11. Особено се сприятелихме с Марин, когато започна да прави безмоторния самолет.. Обясни ни как се сглобяват летвичките на крилото, как се облепва тялото с пергаментова хартия. Ив. Давидков, КХ, 82.

ОБЛЀПВАМ СЕ несв.; облепя̀ се св., непрех. Рядко. 1. Залепвам се за нещо, около нещо; облепям се.

2. Покривам се плътно, гъсто с нещо; облепям се. Лицето му мигновено се облепи с алени петна, но като разбра, че ръката на сина е изцапана с петмез, на солидната му физиономия се върна изразът на онова скверно обаяние на ненаказуем човек. Д. Вълев, З, 152.

Списък на думите по буква