ОБЛЀПВАНЕ

ОБЛЀПВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от облепвам и от облепвам се; облепяне. Като видях гербовите марки, досетих се, че ще ми трябват за облепване акта за встъпване в длъжност. Кр. Григоров, Р, 11. Метранпажът ми съобщи, че днес изработвали искания.. Осемчасов работен ден,.., редовно облепване на книжките, заплати.. и разни други съсипии... Г. Караславов, Избр. съч. II, 308. Скоро ни обясниха, че тия вестници ги използували вместо стъкла, за облепване на прозорците през зимата. Ив. Мирски, ПДЗ, 134.

Списък на думите по буква