ОБЛЀПЯНЕ

ОБЛЀПЯНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от облепям и от облепям се; облепване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква