ОБЛЀЩВАНЕ

ОБЛЀЩВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от облещвам и от облещвам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква