ОБЛЀЩЕНО

ОБЛЀЩЕНО нареч. Разг. С облещени очи. Щом русите превземат Будапеща, и ще минем заедно реката.. Ако ни помогнете, може да стане и много скоро.. Момчето го погледна едва ли не облещено. — Как да помогнем? П. Вежинов, ЗЧР, 106.

Списък на думите по буква