ОБЛЀЩЯ

ОБЛЀЩЯ. Вж. облещвам.

Списък на думите по буква