ОБЛЀЯ

ОБЛЀЯ. Вж. обливам.

Списък на думите по буква