ОБЛИГА̀ТНО

ОБЛИГА̀ТНО. Спец. Нареч. от облигатен. Туберкулозният бактерий е облигатно аеробен. Б. Кърджиев, ОПА, 261.

Списък на думите по буква