ОБЛИГАЦИО̀НЕН

ОБЛИГАЦИО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни. Прил. от облигация.

Облигационен заем. Икон. Заем, който се сключва чрез издаване и разпределяне на облигации.

Списък на думите по буква