ОБЛЍЗВАНЕ

ОБЛЍЗВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от облизвам и от облизвам се. Около толума безбройно число кучета,.. Онеправданото племе заобиколило толума и с революционни движения и облизвания ръмжи. Хр. Ботев, Съч. 1929, 70-71.

Списък на думите по буква