ОБЛИТЕРА̀ТОР

ОБЛИТЕРА̀ТОР м. Техн. Печат за унищожаване на марки върху писма, документи и др.

— От лат. oblittero 'заличавам, унищожавам' през фр. oblit|erateur.

Списък на думите по буква