ОБЛИЦО̀ВКА

ОБЛИЦО̀ВКА ж. 1. Спец. Покритие от дърво, фаянс, мрамор и под. върху стена, под, сграда и др. Като видение от далечни времена напреде ни израстна гробницата на Тимуридите с яйцевиден купол като пресечен пъпеш,.. Долната вътрешна облицовка на стените е направена от прозрачен млечнозеленикав оникс. А. Каралийчев, С, 159. Когато свършиха кофража, преминаха на облицовката. Същите хора сваляха дъските и облицоваха железобетонните основи със сини гранитни камъни в красиви едри редове. С. Северняк, ОНК, 35. Там, където се слиза в басейна, фаянсовите облицовки са назъбени, за да остава в тях пясъкът, който се нанася от плажа. М. Яворски, ЕСВ, 110. Мракът пълзеше по ъглите на кабинета.. Тежката дъбова облицовка на стените и тъмните мебели попиваха златистата светлина на пролетния здрач. Л. Галина, Л, 131. Вагоните са комфортни и безупречно чисти. С орехова мебел и облицовка, синкаво-зелени. Кр. Белев, З, 38.

2. Спец. Обшивка, обикн. метална или друго покритие върху повърхността на апаратура, проводник, плавателен съд и др., която служи за укрепване, изолиране. — Туй е нашата работа, тате! — каза Киро. — Приготвяме облицовка за корабите. И. Петров, МВ, 211. Сега шумът не беше от весла, а от тихи стъпки,.. Това бяха стъпки на боси крака, които съвсем слабо отекваха върху металната облицовка на шлепа. П. Спасов, ХлХ, 365. От непластифициран поливинилхлорид ще се произвеждат тръби за вода и за разяждащи течности, облицовки на химически апаратури, на електролитни вани. ВН, 1958, бр. 2199, 2.

3. Готв. Покритие, обикн. от глазура, крем и др. върху ястие, сладкиш и под. Обелените картофи се нарязват на сламки както за картофена слама, след което се нареждат в специална телена лъжица, прилична на гнездо, така че да образуват вътрешната облицовка на гнездото. Н. Сотиров, СК, 211.

Списък на думите по буква