ОБЛО̀ЖА

ОБЛО̀ЖА1. Вж. облагам.

ОБЛО̀ЖА

ОБЛО̀ЖА2. Вж. обложвам.

ОБЛО̀ЖА

ОБЛО̀ЖА СЕ. Вж. облагам се1.

ОБЛО̀ЖА

ОБЛО̀ЖА СЕ. Вж. облагам се2 и обложвам се.

Списък на думите по буква