ОБЛО̀ЖВАНЕ

ОБЛО̀ЖВАНЕ ср. Отгл. същ. от обложвам и от обложвам се. Обложване на езика.

Списък на думите по буква