ОБЛЪ̀ХВАНЕ

ОБЛЪ̀ХВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от облъхвам.

Списък на думите по буква