ОБЛЪ̀ХНА

ОБЛЪ̀ХНА. Вж. облъхвам.

Списък на думите по буква