ОБЛЪ̀ЧА

ОБЛЪ̀ЧА. Вж. облъчвам.

Списък на думите по буква