ОБЛЪ̀ЧВАМ

ОБЛЪ̀ЧВАМ, ‑аш, несв.; облъ̀ча, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. 1. Подлагам нещо или някого на действието на някакъв вид лъчи, въздействам върху нещо или някого с лъчение. Той [Ленард] облъчил пластинка с червени лъчи. Отделили се електрони с определена скорост. Вл. Харалампиев, ПСС, 43. Ако дадена молекула.. бъде облъчена с мощен лазарен лъч със строго определена честота, то ще се разруши само една връзка на молекулата, без да се повреждат другите ѝ връзки. К, 1970, кн. 7, 9. Ако с поток неутрони облъчим атома на уран — 235, те лесно преодоляват отблъскващите вътрешноядрени сили на тежкото ядро и при удара си с него го разбиват. Ц. Цанев, АЧ, 13. При атомния взрив в Хирошима били облъчени смъртоносно хиляди хора. // Мед. Подлагам някого или нещо на действието на ултравиолетови, инфрачервени или рент‑

генови лъчи с лечебна или профилактична цел.

2. Осветявам, огрявам. Щом се усмихнех, слънце облъчваше сърдитите от умора и несгоди мъже. Бл. Димитрова, ПКС, 15. Тя [светлината] не е еднаква по различните части на планетата. Сякаш демиургът не би сметнал своето произведение за завършено, ако трябваше еднообразно да го осветли. Освен дето го живописал с неравностойни багри, той го и облъчил многоцветно. В. Мутафчиева, БС, 37. Като изневиделица над храстите плъзна прожекторна лента.. Васил беше се затулил зад един храст, зачуден от играта на тази светлина. Случайно ли беше това — да облъчат неговия път — или трябваше да прояви предпазливост? Х. Русев, ПС, 25. Нека анализираме как определяме положението на едно топче в пространството.. При всички случаи ние трябва да виждаме топчето и това ще стане, като го облъчваме със светлина. Л. Митрани и др., ЗМ, 68. облъчвам се, облъча се страд. Вирусите се облъчвали с ултравиолетови лъчи. Така те губели своята инфекциозност и преставали да се размножават. С. Славчев, ЖББ, 46. Елементът тулий има свойство да излъчва гама-лъчи, когато се облъчи в атомен реактор. Хим. IХ кл 1965, 106.

ОБЛЪ̀ЧВАМ СЕ несв.; облъ̀ча се св., непрех. За човек — подлагам се на въздействието на ултравиолетови, инфрачервени или рентгенови лъчи с лечебна или профилактична цел. Всяка седмица се облъчвам във физиотерапевтичния кабинет.

Списък на думите по буква