ОБМЀН

ОБМЀН, мн. няма, м. Книж. Обмяна; размяна, обменяне. — А в каква валута ще платиш на японците за дъбчетата?.. — Вие не берете грижа .. С японците ще осъществя стоков обмен. Й. Попов, БНО, 137. Развитието на търговския обмен .. и упадъкът на турската военна мощ бързо подкопават основите на военно-феодалната спахийска система. Ив. Унджиев, ВЛ, 10. Към градината е уреден и ботанически музей с повече от десет хиляди експоната.. Колекцията непрестанно се попълва с нови материали посредством обмен с други страни. Г. Белев, КР, 37. Катионният обмен е обратим, равновесен процес. П. Боянов, П, 185. Йонен обмен. Газов обмен. Водно-солеви обмен.

Масов обмен. Физ. Пренасяне на вещество в неравновесни термодинамични системи от една фаза в друга.

— От рус. обмен.

Списък на думите по буква