ОБМЕНЯ̀

ОБМЕНЯ̀. Вж. обменявам и обменям.

Списък на думите по буква