ОБМЕНЯ̀ВАМ

ОБМЕНЯ̀ВАМ, ‑аш, несв. (остар.); обменя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Обменям. В желанието си да постигна.., щото от време на време учителите и учителките от повереното ми учебно окръжие да се събират с цел да обменяват мисли, да обсъждат въпроси по своята специалност,.. моля ви господа.. учители.., да ми дадете.. вашето лично мнение по долуизброените въпроси. Н, 1896, бр. 22, 175. Тие гръци, които са скитат от едно място на друго със своите стада,.. не могат да обменяват между себе си своите познания и не могат да имат школи за себе си и за децата си. Знан., 1875, бр. 6, 84. обменявам се, обменя се страд. обменявам си, обменя си взаим. Всички моми излизат на пътната врата .. и оглеждат улицата нагоре-надолу, спотаили всяка своите мечти за себе си.. Ако понякога си обменяваха някоя и друга дума, тя нямаше нищо общо с техните мисли и преживявания. Ст. Чилингиров, ПЖ, 76.

ОБМЕНЯ̀ВАМ СЕ несв. (остар.); обменя̀ се св., непрех. Обменям се.

Списък на думите по буква