ОБМЕНЯ̀ВАНЕ

ОБМЕНЯ̀ВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от обменявам и от обменявам се; обменяне.

Списък на думите по буква