ОБМЀНЯМ

ОБМЀНЯМ, ‑яш, несв.; обменя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. 1. Давам, отстъпвам някому нещо, срещу което получавам друго, обикн. равностойно, равноценно; разменям. Тук [отвъд Гибралтарския проток] финикийците се срещали с народи от Западна Европа, обменяли стоки, разширявали своите географски познания. А. Бешков и др., ИГ, 6-7. Те [унгарците] бяха изминали пеша много десетки километри, за да обменят в селата някоя стара рокля, мъжки костюм или парче плат срещу хранителни продукти. П. Вежинов, ВР, 40. Латините търгували отрано с населението от вътрешността. Те обменяли рядката и скъпа тогава сол с ценните стоки на съседните племена. Ист. V кл, 108. // Давам някаква валута, срещу която получавам друга на същата ценова стойност; сменям. В Китай само в големите хотели можеш да обмениш валута. 24 часа, 1998, бр. 132, 26. Обмених долари за левове по много изгоден курс.

2. В съчет. с мисли, впечатления и под. Споделям с някого своите мисли, впечатления и под. и изслушвам неговите, запознавам се с неговите; разменям. От лаф на лаф, започнахме да обменяме по някоя и друга мисъл, че за временцето, че за рибарлъка. Ал. Томов, П, 73. Трябва да обменим впечатленията си от видяната изложба. // В съчет. с дума. Казваме си с някого нещо, обикн. кратко, разговарям кратко с някого; разменям. Считаше [момата] за чест да обмени с него [А.] няколко думи. Ал. Константинов, Съч. 270. Нямам с кого да обменя даже една дума.

3. В съчет. с опит. Предавам на някого своя опит в определена област и се запознавам с неговия; споделям. Те [участниците в симпозиума] изказаха и своята сърдечна благодарност на организаторите .. за предоставената им възможност да обменят опит помежду си. ПЗ, 1981, кн. 10, 34. На тази среща обмениха опит технолози, готвачи и преподаватели от техникумите по обществено хранене. Л. Петров и др., БНК, 9. От градовете чак дохождаха при него икономисти, професори и академици, искаха да обменят опит с него. Ст. Даскалов, ЕС, 220. Едното ходило каза на другото: — Толкова години ходим все заедно, а нито веднъж не сме обменили опит. — Да обменим! — съгласи се другото. Р. Ралин, ВМ, 48.

4. Финанс. В съчет. с пари. Извършвам парична реформа, като изваждам от обращение използваните до определен момент парични средства и ги заменям с други с по-нисък номинал. Правителството взе решение до края на следващата година парите да бъдат обменени.

5. Спец. Участвам в процес на размяна, на отдаване и приемане на еквивалентно количество йони, електронни частици и под. В зависимост какви йони обменят йонитите, те биват катионити и анионити. В. Кабаиванов и др., ТП, 215. Електрическият ток е насочено движение на електрони, обменяни от съседни атомни ядра.

6. Физ. Участвам в процес на пренасяне, на отдаване и приемане на топлина, енергия и под. Между две различно нагрети тела протича необратим процес, при който те обменят топлина. обменям се, обменя се страд. На предстоящия сбор с ръководителите.. ще се обмени положителният опит. НА, 1963, бр. 4675, 2. обменям си, обменя си взаим. Не сме се срещали да си об‑

меним мисли и впечатления от живота. Т. Влайков, РП I, 140. При загряване на метала трептенията на йоните се засилват и при сблъскване с електроните те си обменят енергия. Хим. ХI кл 1965, 88.

Списък на думите по буква