ОБМЀНЯНЕ

ОБМЀНЯНЕ ср. Отгл. същ. от обменям и от обменям се; обмяна, обмен, обменяване. Най-ценното в събеседването е, че слушателите се довеждат до обменяне на мисли, до творческо обсъждане. НА, 1955, бр. 2252, 2. Механизмът на йонното обменяне, особено при динамичните условия на филтрирането, досега остава ненапълно изучен. Я. Якимов, Т, 203. Обменяне на валута. Обменяне на продукти. Обменяне на идеи.

Списък на думите по буква