ОБМЍВАНЕ

ОБМЍВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обмивам и от обмивам се. С обмиването на телата от течности и газове е свързано и явлението Карманов вихров път, което е причина телеграфните жици да "свирят". К, 1964, кн. 7, 21. Аз считам за полезни честите топли обмивания и честите променявания на долните дрехи. Знан., 1875, бр. 19, 287.

Списък на думите по буква