ОБМОТА̀ВАМ

ОБМОТА̀ВАМ, ‑аш, несв.; обмота̀я, ‑а̀еш, мин. св. обмота̀х, св., прех. Остар. Омотавам. Вземете стъклена епруветка, напълнете с железни стърготини и я обмотайте с няколко навивки от меден проводник. СбЗФ, 111. Ако обмотаем подковообразно цилиндрическо желязо с медна жица.., то като пропустим през жицата галванический ток, желязото става силен магнит. И. Гюзелев, РФ, 397-398. Бошняшки християни са предали прошения от много окръжия везирю сараевскому противо своя злотвори, кои са цяла Босна в чърно обмотали. БД, 1875, бр. 3, 9. обмотавам се, обмотая се страд. и възвр. Кат ти в къщи не горят дървата, / и студ в стая хване да тя кине, / обмотай ся и спи до зората. Кр. Пишурка, К, 35.

Списък на думите по буква