ОБМОТА̀ВАНЕ

ОБМОТА̀ВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от обмотавам и от обмотавам се.

Списък на думите по буква