ОБНАДЀЖДВАНЕ

ОБНАДЀЖДВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от обнадеждвам и от обнадеждвам се; обнадеждаване. Някаква бодрост и едно обнадеждване изпълни душите на всички. Т. Влайков, Съч. III, 151.

Списък на думите по буква