ОБНАДЕЖДЯ̀

ОБНАДЕЖДЯ̀. Вж. обнадеждавам, обнадеждвам, обнадеждявам и обнадеждям.

Списък на думите по буква