ОБНАДЀЖДЯНЕ

ОБНАДЀЖДЯНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от обнадеждям и от обнадеждям се.

Списък на думите по буква