ОБНА̀ЖВАНЕ

ОБНА̀ЖВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от обнажвам и от обнажвам се.

Списък на думите по буква