ОБНАРО̀ДВАНЕ

ОБНАРО̀ДВАНЕ ср. Отгл. същ. от обнародвам и от обнародвам се. Обнародването на настоящата книга ще се види на мнозина преждевременно. С. Радев, ССБ I, 19. Прилагам ти тук едно благодарително писмо за юбилейната комисия. Писал съм го набързо, на един дъх, но ако го намериш годно за обнародване — можеш. Ив. Вазов, НПис., 128. Марк Сеген се прочул между учений свят с обнародването на толкоз забележителната си книжка с титла: "За влиянето на железните пътища въз бъдността". Ив. Богоров, КП, 1874, кн. 1, 30.

Списък на думите по буква