ОБНАРО̀ДУВАНЕ

ОБНАРО̀ДУВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от обнародувам и от обнародувам се; обнародване.

Списък на думите по буква