ОБНЀМА

ОБНЀМА. Вж. обнемам.

Списък на думите по буква