ОБНО̀ВА

ОБНО̀ВА ж. Книж. Обновяване, подновяване на нещо. Слънцето е покровител на висшия живот, на живота.., който носи скрития тласък към непрестанна промяна и обнова. Ас. Златаров, Избр. съч. III, 106. Ако малцината сериозни историци на Възраждането ни поставяха за начална дата на духовната и обществената обнова раздвижването от тридесетте години на ХIХ век,.. Дринов дойде да разкрие, че първият тласък за националното пробуждане трябва да се търси значително по-рано. М. Арнаудов, БКД, 218.

Списък на думите по буква