ОБНОВЀНИЕ

ОБНОВЀНИЕ ср. Остар. Книж. Обновяване, обнова, обновление. Дъх на пролет, на обновение — на възраждане от задушната атмосфера на ония чувства и мисли, които навява общият тон на другите песни. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 46. Каквото в другите ткани, тъй и в нервните става постоянно разрушение и обновение на веществото. Ч, 1871, кн. 22, 697.

Списък на думите по буква