ОБНОВЯ̀ВАМ

ОБНОВЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; обновя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. 1. Правя нещо да изглежда като ново; подновявам. На 1335 година един богат и благочестив сръбски велможа, кесар Хрелев, обновил съвсем манастира. Ив. Вазов, Съч. ХV, 24. Водата измива разрушенията, едва забележимите основи, белите и сиви каменни отломъци и сякаш ги освежава и обновява. П. Констонтинов, ПИГ, 22.

2. Правя промени в нещо, като заменям частично или изцяло остарялото с ново. Трябва да обновим вестника, трябва да скъсаме решително и със старомодния му вид, и с вялото му, общо взето патетично, но повърхностно съдържание. Др. Асенов, ТКНП, 320. На първо място комитетът обновява своето ръководство и изработва нов устав. Ив. Унджиев, ВЛ, 70. Аз ще посоча само няколко нови театри и ще от‑

крия няколко нови имена на автори и драматурзи, които обновяват френския театър. К, 1927, бр. 106, 2.

3. Прен. Променям нещо като внасям в него новост, жизненост, правя така, че нещо да бъде ново, жизнено, младо, свежо; възраждам, съживявам. Животворното слънце пръскаше широки и топли вълни върху ободрената земя. В нея отново се събуждаше живот, трескав и бърз, който кипеше и обновяваше всичко наоколо. Елин Пелин, Съч. II, 43. Нека младите, умните и честните глави въстанат, за да обновим българския живот. БГл, 1870, 23. обновявам се, обновя се страд.

ОБНОВЯ̀ВАМ СЕ несв.; обновя̀ се св., непрех. 1. Ставам като нов, приемам вид на нов; подновявам се. Виж, някои от старите къщи се обновиха. Е. Евтимов, ПМ, 213.

2. Придобивам нов вид, ново съдържание в резултат на съществени изменения. И не съм обичал селото.. Развивало се, обновявало се, преобразявало се... Много хубаво. Д. Фучеджиев, Р, 197. Съдържанието ѝ [на масовата песен] се обновява. ПМ 7 кл, 1982, 11.

3. Прен. Ставам отново свеж, жизнен; възраждам се, съживявам се. Пролетта беше в началото.. Имаше надежда. Стига един дъждец да падне и всичко отведнаж ще се обнови. За три деня ще вретенят нивите. Елин Пелин, Съч. III, 90. Ей китна пролет се завърна, / гората се разви. / За нов живот, со нова хубост / се всичко обнови. П. П. Славейков, Събр. съч. I, 145.

Списък на думите по буква