ОБОБЩА̀ВАЩО

ОБОБЩА̀ВАЩО. Нареч. от обобщаващ; обобщително.

Списък на думите по буква