ОБОБЩЀНО

ОБОБЩЀНО Нареч. от обобщен. — Мисля, че добродетелите на българските селяни наистина бяха до голяма степен добродетели на българския народ преди Девети септември. А ако погледнем на въпроса по-широко и обобщено, те са добродетели на народа и след победата на революцията. Ст. Поптонев, ОБЛ, 20.

Списък на думите по буква