ОБОБЩЀНОСТ

ОБОБЩЀНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от обобщен. Философската обобщеност на образите във фугата не е довела композитора до абстрактност. БНТ, 1941, бр. 215, 3.

Списък на думите по буква