ОБОБЩЕСТВЯ̀ВАНЕ

ОБОБЩЕСТВЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Книж. При социализма — превръщане на частно имущество, обикн. средства за производство, земя, сгради и др., в обществена собственост. Трудещите се селяни.. се обединяват.. с цел — с общи средства на производство чрез групиране на земята, обобществяване на земеделския инвентар и добитък и с общ организиран труд на своите членове да изградят кооперативно земеделско стопанство. РД, 1950, бр. 127, 3.

Списък на думите по буква