ОБОГАТЍТЕЛЕН

ОБОГАТЍТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Спец. 1. За устройство (машина, инсталация) — който служи за обогатяване на руди, въглища и др. Ние ще получим обогатителни инсталации, които ще ни дават различни качества въглища, освободени от пепел и пясък. ОФ, 1950, бр. 1895, 2. Обогатителни машини.

2. За фабрика, завод и под. — в който се извършва обогатяване на руди, въглища и др.; флотационен. Докараните.. черни каменни нъглища се подлагат на обогатяване в комбинатската обогатителна фабрика, а след това се превръщат в кокс в пещите на коксо-химическия завод. НА, 1959, бр. 3439, 1. Разработването на рудните богатства улесни развитието на черната и цветната

металургия у нас. Построиха се много флотационни (обогатителни) фабрики за първична преработка на рудата до концентрат. Геогр. VII кл, 102.

Списък на думите по буква