ОБОГАТЯ̀ВАМ

ОБОГАТЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; обогатя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. 1. Правя, направям някого да стане богат, заможен или по-богат, по-заможен. Противоп. обеднявам2. По-напред подобрете економическото положение на народа, обогатете го, и той после самичек ще се развие умствено и ще се изучи. Т. Влайков, БСК III, 279. Или царят бе отстъпил от данта на византийците, или е бръкнал в държавната хазна да обогати някой министър. М. Смилова, ДСВ, 89. Продал е скрито цял чифлик в селската мера и така е обогатил ергена си син в града, който наистина изглеждаше днес да има безчетни богатства. А. Страшимиров, ЕД, 74. Селското население нема своя земя. То робува и с труда си обогатява своите господари. НБ, 1876, бр. 56, 217. Търговията са занимава с купувание и продавание на различни стоки, чрез пари или чрез промяна, с цел да обогати оногова, който я върши. Знан., 1875, бр. 1, 12.

2. Прен. Правя нещо да увеличи състава или стойността си. Противоп. обеднявам2. Влязло било [Книжовното дружество] във връзка с няколко научни корпорации в Европа, обогатявало библиотеката си чрез размяна на изданието си. М. Арнаудов, БКД, 174. През последните две години се написаха нови пиеси.., някои от които обогатяват нашата литература и драматургия. Т, 1954, кн. 1, 20. В скитането си по селата и в сношението си със селенете, аз не само бях обогатил сбирката си, но бях вече доволно привикнал и на уместното им употребение [на пословиците] в разговора. П. Р. Славейков, БП I, 13.

3. Прен. С предл. с. Увеличавам съдържанието, състава или стойността на нещо с това, което се изразява от съществителното след предлога. Аз уча във вечерен техникум и смятам, че няма да е зле да обогатя практиката си с повечко знания. Д. Кисьов, Щ, 301. Чергарският живот, скитанията от място на място според Виденов го обогатяваха с впечатления и открития. Д. Фучеджиев, Р, 138. Чужденците пристигат тук в автомобили .., решени на всяка цена да обогатят семейните си албуми с по няколко снимки от Африка. Св. Минков, ДА, 31. Родители! земете пример и живейте само за това, щото да обогатите младата душа на вашите рожби с добродетелни примери. У, 1871, бр. 21, 335.

4. Правя някой или нещо да стане с по-големи възможности, с по-голяма широта, да придобие по-ценни качества. Появяват се тъй-наречените революционни школи. Тие школи обогатяват духа на един народ, раз‑
ширяват неговата художествена традиция.
С. Радев, Худ., 1909, бр. 1-2, 14. Включените в програмата екскурзии и посещения на природни обекти обогатиха впечатленията на всички участници. ПЗ, 1981, кн. 10, 38. След като добиват образование в гръцки или европейски училища, те [българските граждани] се завръщат в отечеството си убедени патриоти, гръцката и европейска наука обогатява познанията им. Б. Пенев, НБВ, 12. И науката, и изкуството трябва да обогатяват, да облагородяват човека, да откриват пред него все нови и нови перспективи за развитие. Матем., 1965, кн. 2, 6. Прочитането на добри книги, казват учените хора, храни душата и обогатява ума. И. Адженов, ВК (превод), 3.

5. Подхранвам, наторявам почва, с цел да стане плодородна. Ние трябва или да разшириме тая земя или да я наторяваме така, щото тя да прехранва нашите деца и унуки. А сичкото това може да се достигне само в такъв случай, когато ние се погрижиме за усъвършенствуванието на земледелието, т. е. когато ние обогатиме почвата и когато я накараме да ни даде толкова, колкото тя може да даде, ако са наторява добре. Знан., 1875, бр. 18, 283.

6. Спец. Преработвам и отстранявам скалните примеси от полезните изкопаеми. Обикновено отделно семейство или няколко семейства промивали магнетитов пясък или обогатявали железни руди, които по-късно отнасяли в рудопреработвателните предприятия за получаване на желязо. Й. Чолаков, НХП, 5. Фабриката в Елисейна обогатява все повече руда и от други находища и занапред няма да може да поеме и новите допълнителни количества от разрастващите се рудници край Згориград. ОФ, 1958, бр. 4419, 1. обогатявам се, обогатя се страд. Виденото и усвоеното от чуждите съкровищници претворяваха по свой образец, а тоя образец се предаваше от баща на син, развиваше се и се обогатяваше от внуци и правнуци. А. Гуляшки, ЗВ, 101.

ОБОГАТЯ̀ВАМ СЕ несв.; обогатя̀ се св., непрех. Ставам богат или по-богат. Противоп. обеднявам1. Много лесно е да разбереш и съзнаеш, че народът е беден и изпаднал и че му трябва да се обогати. Т. Влайков, БСК III, 280. Музеят е основан през 1936 година и оттогава непрестанно се обогатява. През 1948 година катедрата за социални грижи е донесла много нови колекции. Г. Белев, КР, 108. За да се превъоръжи войската основно.., да се обогати военният опит на командирите.. бяха необходими поне пет години. А. Гуляшки, ЗВ, 117. В резултат на.. подобни процеси горните слоеве на находищата обедняват на мед, а се обогатяват на железни окиси. Ц. Цветков, М, 31.

Списък на думите по буква